Hạ Tầng Mạng và Bảo Mật

Bảo mật, mạng không dây, tường lửa

Hạ Tầng Mạng và Bảo Mật 2017-11-16T08:53:47+00:00

network-securityHạ  tầng mạng  mở  rộng  cho các mạng  lưới điều khiển  từ  xa  thông qua  nhiều  phương pháp  khác nhau.  Trong khi  một số  công ty  xây dựng  cho  mình một  mạng riêng  cho  hệ thống thoại và cơ sở hạ tầng dữ  liệu, thì số khác lại khai thác sức mạnh của Internet và tạo ra mạng riêng ảo.

Liên kết là một  nhu cầu bức thiết trong kinh doanh.  Nó cho phép chia sẻ  thông tin gần như tức thời, dù là thông qua thư điện tử, web, hoặc các giao dịch trực tuyến.

Nhưng dù cho  các  kết nối được  thiết lập,  vẫn không thể tránh khỏi các  truy cập trái phép hoặc từ trong hoặc bên ngoài. Các mối đe doạ nguy hiểm của việc nhiễm vi rút và tác hại khủng khiếp của nó  thậm chí nếu chỉ duy nhất một máy đầu cuối bị nhiễm. Quản lý về mặt địa lý – mạng phân tán cũng có thể trở thành một thách thức.

TRENDS đưa ra các giải pháp về quản lý  an  ninh mạng và  các giải pháp  quản lý  theo yêu cầu như sau:

  • Chương trình chống virus
  • Vành đai phòng thủ và bảo mật nội dung
  • Quản lý đường truyền về chất lượng dịch vụ
  • Hiệu suất và Quản lý lỗi.

Tổng quan giải pháp của TRENDS về bảo mật:

BlueCoat

Cisco

IronPort

Fortinet

F5

Check Point

Juniper

McAfee