Dịch Vụ CNTT & Thuê Ngoài

Kiểm tra hệ thống mạng, cáp cấu trúc, quản lý dự án

Dịch Vụ CNTT & Thuê Ngoài 2017-10-18T14:12:06+00:00

services-13Dịch vụ thuê ngoài CNTT( công nghệ thông tin ) là cụm từ được dùng để mô tả quá trình tìm kiếm nguồn lực ở bên ngoài cơ cấu tổ chức cho toàn bộ hoặc một phần chức năng CNTT. Một tổ chức sẽ sử dụng dịch vụ thuê ngoài CNTT từ việc thuê về cơ sở hạ tầng đến phát triển phần mềm, bảo trì và hỗ trợ. Ví dụ, doanh nghiệp có thể sử dụ dịch vụ thuê ngoài CNTT vì giá thành thấp hơn là xây dựng đội ngũ quản lý CNTT nội bộ của riêng mình. Hoặc công ty có thể sử dụng dịch vụ thuê ngoài cho các nhu cầu lưu trữ dữ liệu thay vì mua và bảo trì thiết bị lưu trữ dữ liệu của riêng mình. Hầu hết các tổ chức lớn chỉ thuê ngoài dịch vụ CNTT cho một chức năng bất kỳ.

Như bất cứ ai làm việc với máy tính đều biết, có được sự hỗ trợ tức thời là rất tốt. Các công ty cũng đang chuyển sang sử dụng dịch vụ thuê ngoài cho nhu cầu công nghệ thông tin của họ.

Công nghệ thông tin, hay viết tắt là IT, liên quan đến việc lập và hỗ trợ hệ thống thông tin dựa trên máy tính, bao gồm hệ thống mạng, phần mềm và phần cứng. Các lĩnh vực có nhu cầu cao như trong kinh doanh đều dựa rất nhiều vào các hệ thống CNTT.

Có nhiều thuận lợi khi sử dụng dịch vụ thuê ngoài CNTT. Qua khảo sát giá, công ty thường có thể tìm được chính xác dịch vụ họ cần dùng. Thường là rẻ hơn việc xây dựng các tính năng nội bộ, cả hai đều liên quan đến đội ngũ nhân viên, đào tạo và mất thời gian. Tiết kiệm chi phí cũng cho phép công ty tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cạnh tranh chính.

TTIV cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp như: hỗ trợ CNTT, cho thuê nguồn lực CNTT, kiểm tra hệ thống mạng, cáp cấu trúc, quản lý dự án…