Thoại & Hội Nghị Truyền Hình

Truyền thông hợp nhất, hội nghị

Thoại & Hội Nghị Truyền Hình 2017-10-25T15:03:04+00:00

Việc sử dụng mạng internet ngày nay giúp con người giao tiếp dễ dàng hơn. Điện thoại cũng  có thể  làm giảm  khoảng cách giữa người  với người, và  hiệu quả của việc ứng dụng internet  đem lại là rất nhiều.  Bây giờ  mọi người  có thể  thấy, nghe,  và giao tiếp cùng một lúc.  Con người không cần phải gặp  mặt trực tiếp  hoặc  gặp gỡ những người ngồi ở  khắp nơi  trên  thế giới  khi  sử dụng  internet.  Bây giờ con người  giao tiếp  nhanh hơn với việc sử dụng mạng.

conference_02

Hội nghị truyền thanh

Hệ thống hội nghị truyền thanh giúp các tổ chức cải thiện quy trình kinh doanh và thông tin liên lạc trong khi chi phí cho hội nghi được giảm đáng kể. Ngoài ra, các giải pháp hội nghị  tuyền  thanh  rất dễ sử dụng  và  giao tiếp hiệu quả  hơn  giữa các nhân viên,  khách hàng và đối tác.

Hội nghị truyền hình

Hội nghị truyền hình  kết nối  liên lạc có hình ảnh  giữa mọi người  với nhau.  Nó cải thiện được  cách chúng ta  làm việc,  giao tiếp với nhau  và cách quản lý  các mối quan hệ  kinh doanh. Việc gặp gỡ trực diện trong các cuộc họp quan trọng sống còn đối với sự thành công  trong nỗ lực thiếp lập các  mối quan hệ;  và  sử dụng hội nghị truyền hình là  cách duy nhất  để tối đa hóa  mức độ hợp tác  ứng  với  nhịp độ  phát triển  nhanh  của  môi trường  kinh doanh.  Hệ thống hội nghị truyền hình là tập  hợp các  công nghệ  viễn thông tương tác để hai hay nhiều nơi tương tác cùng lúc qua hình ảnh và âm thanh hai chiều. Nó cũng được  gọi là  hợp tác  trực quan và  là  loại phần mềm nhóm.  Khác với  điện thoại truyền hình là nó được thiết kế để phục vụ hội nghị chứ không phải cho một cá nhân cụ thể nào.

Giải pháp của chúng tôi

TTIV cung cấp các giải pháp cho hội nghị truyền thanh và hội nghị truyền hình bao gồm: hội nghị truyền thanh giữa hai nơi và hội nghị truyền thanh giữa nhiều nơi.

Một vài thương hiệu sản phẩm cho giải pháp truyền thanh và truyền hình hội nghị mà chúng tôi cung cấp:

POLYCOM

CISCO

AVAYA EQUINOX

KENDACOM

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp chuyên nghiệp về hội nghị truyền hình và truyền thanh, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ tốt hơn.