Thiết Bị CNTT & Điện Toán Đám Mây

Máy chủ, máy trạm, laptop, phần mềm, thiết bị lưu trữ mạng

Thiết Bị CNTT & Điện Toán Đám Mây 2017-10-18T14:12:06+00:00

ITE

Thiết bị công nghệ thông tin

Thiết bị công nghệ thông tin là một nhóm, hoặc dòng sản phẩm bao gồm các thiết bị có các tính năng cơ bản liên quan đến thu thập, chuyển giao, lưu trữ hay xử lý dữ liệu.

Điện toán đám mây

Điện toán đám mây là trong đó nhóm lớn các máy chủ từ xa được nối mạng để lưu trữ dữ liệu tập trung và truy cập trực tuyến các dịch vụ máy tính hoặc tài nguyên. Đám mây có thể được phân loại là công cộng, riêng hoặc lai tạo.

Điện toán đám mây dựa trên việc chia sẻ các tài nguyên để đạt được sự gắn kết và lợi thế kinh tế nhờ quy mô lớn, tương tự như tiện ích (mạng lưới điện) trên hệ thống mạng. Trên nền tảng của điện toán đám mây là khái niệm bao quát hơn về cơ sở hạ tầng tập trung và dịch vụ chia sẻ.

Điện toán đám mây, hoặc đơn giản hơn là “đámmây”, cũng tập trung vào tối đa hóa hiệu quả của tài nguyên được chia sẻ. Nguồn tài nguyên điện toán đám mây thường không chỉ được chia sẻ bởi nhiều người dùng mà cònphân bổ dựa theo yêu cầu. Điều này giúp phân bổ tài nguyên đến người dung hợp lý. Chẳng hạn như, hạ tầng điện toán đám mây phục vụ người dùng Châu Âu trong giờ làm việc Châu Âu với ứng dụng cụ thể ( ví dụ như email ) có thể tái phân bổ nguồn lực tương tự để phục vụ người dùng Bắc Mỹ trong giờ làm việc của Bắc Mỹ với ứng dụng khác ( chẳng hạn như máy chủ web ). Phương pháp này giúp tối ưu việc sử dụng khả năng tính toán làm giảm thiệt hại về môi trường cũng như cũng như tiêu thụ ít nguồn năng lượng, điều hoà không khí, rack space, v.v cần phải có tương ứng với nhiều chức năng. Với điện toán đám mây, nhiều người dùng có thể truy cập vào một máy chủ duy nhất để truy xuất và cập nhật dữ liệu mà không cần mua bản quyền cho các ứng dụng khác nhau.

Những người ủng hộ cho rằng điện toán đám mây cho phép các công ty tránh chi phí cho cơ sở hạ tầng trả trước, và chỉ tập trung vào những dự án khác thay vì tập trung vào cơ sở hạ tầng. Họ cũng cho rằng điện toán đám mây cho phép doanh nghiệp chạy các ứng dụng  nhanh hơn, cải thiện khả năng quản lý và bảo trì, giúp IT có thể điều chỉnh được nguồn lực nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu kinh doanh và các biến động không lường. Nhà cung cấp điện toán đám mây thường sử dụng mô hình “tính phí ứng với cách bạn làm”. Điều này có thể dẫn đến chi phí cao bất ngờ nếu nhà quản trị không thích ứng với mô hình định giá điện toán đám mây.

Tính sẵn có của mạng công suất lớn, máy tính chi phí thấp và thiết bị lưu trữ cũng như việc áp dụng rộng rãi công nghệ ảo hóa phần cứng, kiến trúc hướng dịch vụ, điện toán tự trị và tiện ích đã dẫn đến sự phát triển của điện toán đám mây.

Nhà cung cấp điện toán đám mây đang trải qua mức tăng trưởng 50% hàng năm.