Trung Tâm Dữ Liệu, Phòng Máy Chủ

Tủ Rack, Hệ thống điện, Máy chủ, Hệ thống Cáp

Trung Tâm Dữ Liệu, Phòng Máy Chủ 2017-11-16T08:51:05+00:00

TRENDS Việt Nam là nhà cung cấp và tư vấn về các giải pháp và dịch vụ cho thiết kế trung tâm dữ liệu. Chúng tôi chuyên về lập kế hoạch, thiết kế, xử lý kĩ thuật, xây dựng, giám sát và bảo trì các trung tâm dữ liệu, máy tính và phòng máy chủ phục vụ cho việc tích hợp các cơ sở hạ tầng công nghệ quan trọng.

Kết quả thu được là môi trường trung tâm dữ liệu luôn sẵn sàng, có khả năng mở rộng, dự phòng, bao quát lỗi, dễ quản lý, và bảo trì. Trong bối cảnh cạnh tranh của thị trường ngày nay, nơi mà thời gian chết ảnh hưởng đến lợi nhuận, TRENDS thiết kế các giải pháp bảo vệ chống lại nguyên nhân nhất gây ra thời gian chết, thiệt hại về phần cứng, mất dữ liệu, và giảm năng suất.

introdatacenters

TRENDS thiết lập chuẩn “luôn luôn” sẵn sàng các giải pháp cho các trung tâm dữ liệu, phòng máy tính, phòng máy chủ, tủ cáp mạng, phòng viễn thông, trung tâm điều hành khai thác mạng, và các tiện ích trọng yếu khác.

Một kế hoạch tốt rất quan trọng đối với sự thành công trong dự án thiết kế một trung tâm dữ liệu hoặc phòng máy tính. Quy trình thiết kế trung tâm dữ liệu hoặc phòng máy tính bắt đầu với bộ phận quản lý của đối tác để xác định yêu cầu sẵn có và mục tiêu kinh doanh cho thiết kế trung tâm dữ liệu hoặc phòng máy tính.

Chúng tôi theo sát bằng việc khảo sát cơ sở hệ thống hiện có. Sau đó làm việc với bộ phận quản lý công nghệ thông tin và bộ phậncở sở hạ tầng để xác định và định lượng các nhu cầu cho dự án thiết kế trung tâm dữ liệu hoặc phòng máy tính và kết hợp chúng với trong xu hướng và chiến lược cần thiết để thích ứng với những thay đổi trong tương lai.

Cuối cùng, TRENDS phát triển thiết kế trung tâm dữ liệu hoặc phòng máy tính trên cơ sở lý thuyết rồi từ đó xây dựng ngân sách và lên lịch trình.