Triết Lý Kinh Doanh

Triết Lý Kinh Doanh 2017-10-18T14:12:06+00:00

TTIV cung cấp cung cấp một giải pháp chìa khóa trao tay End-to- End cho mọi nhu cầu như  sau:

  • Xây dựng ý tưởng & Thiết kế

Cung cấp thiết kế chuyên nghiệp dựa trên:
– Hiệu quả về chi phí
– Bảo hộ vốn đầu tư
– Có thể tích hợp với hệ thống sẵn có
– Khả năng mở rộng
– Khả năng thích ứng với công nghệ mới

  • Thực hiện

– Quản lý dự án bảo đảm đúng tiến độ
– Hạn chế ít nhất hoặc không can thiệp vào hoạt động của khách hàng

  • Quản lý, Giám sát và Bảo trì

Cung cấp Dịch vụ bảo trì toàn diện
– Thỏa thuận bảo trì 7 x 24
– Kỹ sư và Kỹ thuật viên
– Bảo đảm tính khả dụng của Khối dịch vụ
– Hỗ trợ vào cuối tuần và ngày nghỉ

  • Chuyển giao

Chuyển giao công nghệ để trao quyền quản lý và điều hành hệ thống cho khách hàng